Veiligheid van uw gegevens
  De Service Telefoon Centrale staat voor veiligheid en privacy. Om uw klanten goed te kunnen helpen is het noodzakelijk om de Service Telefoon Centrale te voorzien van gegevens over uw bedrijf, klanten of contractanten. Wij gaan hier uiterst zorgvuldig mee om.

 

Geheimhoudingsplicht
  Medewerkers van de Service Telefoon Centrale worden zorgvuldig geselecteerd en zijn verplicht om een verklaring van geheimhouding te tekenen.

 

Fallbacksysteem
  De Service Telefoon Centrale beschikt over een volledig fallbacksysteem waardoor in geval van een calamiteit altijd acht werkplekken operationeel blijven.

 

Meer informatie?

Klanten 


                                                                                                                                                                       
BEREIKBAARHEIDSDIENSTEN | KOPPELINGENVEILIGHEID EN PRIVACY | OVER STC | WERKEN BIJ | CONTACT  | KLANTPORTAAL

SERVICE TELEFOON CENTRALE™